Validering av alle digitale sveisemaskiner iht. EN 50504

Lumatek AS utfører systematisk og nøyaktig validering av sveiseutstyr. Validering utføres både i eget verksted og ute på deres arbeidsplass. Vi har godkjent utstyr og dokumentert opplæring.

TA KONTAKT FOR INFORMASJON, PRISER OG MULIGHETER.

Hvorfor er det nødvendig å validere lysbueutstyr?

Det er nødvendig å validere sveiseutstyr for å sikre at det standardiserte nivået av presisjon og kvalitet ivaretas. Dette gjøres ved å måle sveiseytelsens presisjon og stabilitet – strømstyrke, spenning og trådmatehastighet. Det må også kontrolleres at innstillingene av disse parameterne kan repeteres.

Vår SMP Validator er basert på kravene som er definert i EN 50504 – standarden om validering av lysbuesveiseutstyr.