Sikkerhets- og isolasjonstest iht. EN 60974-4

Lumatek AS utfører sikkerhets- og isolasjonstest av alle typer sveisemaskiner. Dette utføres ALLTID etter en reparasjon og gjøres også ved normalt serviceettersyn. Vi har godkjent utstyr og dokumentert opplæring.

TA KONTAKT FOR INFORMASJON, PRISER OG MULIGHETER.

Hvorfor er det nødvendig å utføre sikkerhets- og isolasjonstest av lysbueutstyr?

Fra 01.12.17 er alle produsenter av sveise- og skjæreutstyr i Europa pålagt å informere kunden om hvordan utstyret vedlikeholdes. Dette omfatter det daglige vedlikeholdet, samt sikkerhets- og isolasjonstest som bør utføres med jevne mellomrom, samt etter reparasjon på de strømførende delene.

For å minimere ulykkestilfeller for brukeren av sveisestrømkilder, hvor utstyret er dårlig vedlikeholdt, eller eventuelt oppståtte feil ved reparasjon. Det er eierens eget ansvar at sveiseutstyret er i forskriftsmessig stand og at de forskriftsmessige testene blir utført.