Service og vedlikeholdsavtaler for Migatronic sveise- og skjæremaskiner.

Ønsker du systematisk kontroll og service på dine sveisemaskiner? Våre avtaler oppfyller kravet iht. ISO 9001:2008

Få det beste ut av ditt sveiseutstyr og oppnå maksimal driftsikkerhet. En serviceavtale er også påkrevd ved utvidet garanti på alle Migatronic industrimodeller.

En serviceavtale gir deg:

  • Reparasjon av dine sveisemaskiner med originale reservedeler, slitedeler, spesialverktøy og kalibrert test- og måleutstyr.
  • Løpende oppdatering av dine sveisemaskiner med den nyeste software.
  • Service og vedlikehold som oppfyller lovkrav i gjeldende standarer: ISO 9001:2008, DS EN 3834, DS EN 1090 og Arbeidstilsynets krav om vedlikehold av utstyr.
  • Sikkerhetstest og inspeksjon utført iht. EN 60974-4.
  • Alle former for validering utført iht. EN 50504
  • En fleksibel avtale med individuelle tilvalg av service, som passer til nettopp din virksomhets behov.

TA KONTAKT FOR INFORMASJON, PRISER OG MULIGHETER.