Gå til innholdet

Syv gode argumenter for å investere i en CoWelder!

Syv gode argumenter for å investere i en CoWelder!

 

01. CoWelder blir aldri sliten

....den trenger verken kaffepauser eller ferie, og den blir aldri syk. Sett den til å arbeide i 3 skift!


02. CoWelder avlaster medarbeiderne ved å ta seg av rutineoppgavene

....Den gir et vesentlig bedre arbeidsmiljø og frigir kapasitet til mer komplekse arbeidsoppgaver.


03. Sveising kan være hardt arbeid

....spesielt ved sveising av store serier betyr det ensidig gjentatt arbeid og statiske sveisestillinger over lang tid - og det er fysisk hardt.


04. CoWelder sikrer ensartede sveisesømmer og konstant høy kvalitet,

....og behovet for etterbehandling er minimalt. Med riktige innstillinger er nemlig mindre risiko for sveisesprut.


05. CoWelder er enkel å programmere

....og det krever ikke en utdannet robotoperatør. Programmeringsmalene gjør programmeringen enda lettere.


 06. CoWelder er en økonomisk overkommelig investering i automatisering

....av (deler av) sveiseproduksjonen. Det koster mindre enn minstelønnen per time hvis du velger å finansiere kjøpet gjennom en leasingavtale.


07. Flere lysbuetimer

....sammenlignet med manuell sveising. Den reelle tiden som CoWelder er i drift, er vesentlig lengre enn ved manuell sveising.


Ønsker du mer info?

Ring: +47 475 02 010 eller send e-post til: lars@amv.no

Adresse
Sagveien 13, 1814 Askim
Telefon
+47 475 02 010
E-postadresse
lars@amv.no
Foretaksregisteret
993 298 255
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business